Tesla Payment Services AB

Vi på Tesla Cab Montage AB arbetar med elektronisk efterbehandling av krediter, kontokortköp samt fakturering från taxametersystem och datasamlingcentral för respektive taxametersystem. Vi äger inga taxibilar. Däremot arbetar vi med försäljning av taxiutrustning såsom taxameter, alkolås, skolskylt och betalterminaler.

© Tesla Payment Services AB 2001-2017 | Momsnummer SE556602242101